Jsou dnešní služby pro sdílení videa gamifikované?

Jsou dnešní služby pro sdílení videa gamifikované?

Jako každý správný článek o gamifikaci musí i tento začínat vysvětlením, že se jedná o termín označující zavádění herních principů do neherního prostředí. Gamifikace se stává současným trendem a můžeme ji vidět v mnoha aplikacích ať už je to vzdělávání, sport, či jakákoliv jiná další oblast lidského konání. Současné chápání gamifikace je neoddělitelně spojeno s novými médii, a proto by tento prvek teoreticky […]

Deset rozměrů designu

Deset rozměrů designu

Dojem z grafiky webových stránek je klíčový faktor pro udržení návštěvníkovy pozornosti a o to více je pak důležitý pro získání jeho důvěry. Nicméně o tom, jak bude výsledný design vypadat, většinou velkou měrou rozhoduje zadavatel a to často i v případě, že o grafice nemá prakticky žádné vědomosti. Snadno se pak stane, že při zadávání požadavků na designera ze sebe vysype několik termínů, […]

Tutoriál na tvorbu základního JPG glitche

Tutoriál na tvorbu základního JPG glitche

V tomto tutoriálu si celkem podrobně předvedeme jak vytvořit jednoduchou formu vizuálního glitche a to konkrétně ve formátu JPG. Článek je učen spíše pro začátečníky a má dvě části. V první se seznámíme obecněji s pojmem glitch a způsobem jak na něj. Druhá část už může být pro někoho trochu technicky náročnější a pro její čtení se vyplatí mít alespoň elementární […]

Angela Lorenz a využíti chyb v grafickém designu

Angela Lorenz a využíti chyb v grafickém designu

Grafická designérka Berlín / Vídeň www.alorenz.net přeloženo z knihy Glitch: Designing Imperfection Jakým způsobem vytváříš svůj design ? Jaké typy synestetických obrazů se ti tvoří v hlavě když poslucháš nové CD/LP abys pro něj následně vytvořila design ? Takhle se to většinou nestává. Tím myslím ty obrazy v mé hlavě … Bohužel nejsem synestetik (což by bylo cool!). […]

Digiální umění a bienále Enter 5

Digiální umění a bienále Enter 5

V polovině dubna 2011 proběhlo v Praze bienále digitálního umění Enter 5 – Datapolis, které si klade za cíl mapovat současnou scénu jak českých, tak světových umělců působících na tomto pomezí vědy a techniky. Letošní téma bylo zaměřeno na „město v informačním věku“ a k vidění tak byly především instalace, které nějakým způsobem zpracovávají ty nekonečné obsahy dat, kterými se […]

FM party 2.0

FM party 2.0

„… Představte si taneční party, kde je prakticky úplné ticho, přesto však vidíte mnoho lidí jak se společně vlní v jednom rytmu či každý v úplně jiném…“ Uvedená myšlenka není mojí pouhou představou, ale již delší dobu existující typ hudební akce, kterou je možné díky naprosté nehlučnosti uspořádat prakticky kdekoliv. Nepřítomnost tónů je totiž pouze zdánlivá, neboť tanečníci […]