Media

Občanský aktivismus v on-line prostředí

Občanský aktivismus v on-line prostředí

Jakoukoliv dostatečně rozvinutou lidskou společnost si lze z pohledu teorie systémů představit jako dynamicky se měnící skupinu jednotlivců s rozličnými zájmy, v které panuje snaha o nastavení jistých obecně platných pravidel a vztahů. Vzhledem k různorodosti a proměnlivosti individuálních potřeb je však vysoce pravděpodobné, že nelze najít jednotné pravidlo, které by všem jejím členům dlouhodobě […]

Realizace mysli v digitálním světě

Realizace mysli v digitálním světě

Otázkou zda stroje mohou myslet se lidé zabývají už dlouhou řadu let. Jako první se v 17. století podobným tématem zabýval filosof René Descartes, nicméně přímo si tuto otázku  pokládá ve 40. letech minulého století  matematik Alan Turing a v 80. letech ji znovu otevírá filosof John R. Searle. Následovalo mnoho dalších myslitelů, kteří na toto téma […]