Data

Facebook audit pražských hudebních klubů

Facebook audit pražských hudebních klubů

Vybral jsem si pět Facebookových (FB) stránek pražských hudebních klubů, abych je podrobil analýze s ohledem na schopnosti majitelů využívat marketingového a komunikačního potenciálu FB. Analýza je poměrně obsáhlá, a proto článek může posloužit nejen klubům samotným, ale též i jako inspirace všem správcům podobně zaměřených FB stránek. Veškerá data byla sesbírána v čase 10. dubna – 9. května […]

Digital humanities aneb Analýza 2.0

Digital humanities aneb Analýza 2.0

Výraz Digital humanities popisuje vznikající vědeckou disciplínu, která se snaží propojit principy humanitních věd a informatiky. Vychází z předpokladu, že lidstvo má k dispozici stále větší množství dat, což mu umožňuje zkoumat společnost zcela novými způsoby. Vzhledem k jejich digitální povaze lze tato data snadno zpracovávat pomocí různých výpočetních algoritmů, hlouběji je analyzovat a následně z […]

O kyberkultuře

O kyberkultuře

(volně podle Pierra Lévyho) S nástupem moderních digitálních technologií se kolem nás začíná vytvářet zvláštní prostor plný informací. Je nehmatatelný a přesto zásadním způsobem ovlivňuje životy nás všech. Dovoluje nám lépe komunikovat mezi sebou, rychleji organizovat okolní svět, vzdělávat se i relaxovat. Řeč je o kyberprostoru, o prostředí vytvořeném sítí počítačů a informačním oceánu, který […]

10 Famous movies in Word Cloud

10 Famous movies in Word Cloud

Word Cloud is very nice way to find out the most used words in some kind of text.  You provide a text and the algorithm then generate data visualisation with those words highlighted. I used Java application on wordle.net to analyze subtitles of ten world famous movies. Some of common words were deleted to get […]

Jsou dnešní služby pro sdílení videa gamifikované?

Jsou dnešní služby pro sdílení videa gamifikované?

Jako každý správný článek o gamifikaci musí i tento začínat vysvětlením, že se jedná o termín označující zavádění herních principů do neherního prostředí. Gamifikace se stává současným trendem a můžeme ji vidět v mnoha aplikacích ať už je to vzdělávání, sport, či jakákoliv jiná další oblast lidského konání. Současné chápání gamifikace je neoddělitelně spojeno s […]

Digiální umění a bienále Enter 5

Digiální umění a bienále Enter 5

V polovině dubna 2011 proběhlo v Praze bienále digitálního umění Enter 5 – Datapolis, které si klade za cíl mapovat současnou scénu jak českých, tak světových umělců působících na tomto pomezí vědy a techniky. Letošní téma bylo zaměřeno na “město v informačním věku” a k vidění tak byly především instalace, které nějakým způsobem zpracovávají ty […]

FM party 2.0

FM party 2.0

“… Představte si taneční party, kde je prakticky úplné ticho, přesto však vidíte mnoho lidí jak se společně vlní v jednom rytmu či každý v úplně jiném…” Uvedená myšlenka není mojí pouhou představou, ale již delší dobu existující typ hudební akce, kterou je možné díky naprosté nehlučnosti uspořádat prakticky kdekoliv. Nepřítomnost tónů je totiž pouze […]