Facebook audit pražských hudebních klubů

Vybral jsem si pět Facebookových (FB) stránek pražských hudebních klubů, abych je podrobil analýze s ohledem na schopnosti majitelů využívat marketingového a komunikačního potenciálu FB. Analýza je poměrně obsáhlá, a proto článek může posloužit nejen klubům samotným, ale též i jako inspirace všem správcům podobně zaměřených FB stránek. Veškerá data byla sesbírána v čase 10. dubna – 9. května 2012. To je sice pro některé metriky docela krátká doba, ale i tak si lze ze získaných dat udělat určitý obrázek o správcích stránek.

( AUDIT JIŽ NEMUSÍ ODPOVÍDAT SOUČASNÉMU STAVU, ČLÁNEK SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM K INSPIRACI PŘI SPRÁVĚ FB STRÁNEK )

Přehled klubů

Zaměření klubů je různorodé, což se ve výsledných statistikách různým způsobem odráží. Pro přiblížení jsou kluby orientovány zhruba takto:

  • MeetFactory – klub a výstavní prostor, preferuje alternativní žánry
  • Lucerna music bar – často mainstreamové kapely, občas známější z ciziny
  • Roxy – známé (většinou zahraniční) producenti elektronické hudby
  • Palác Akropolis – multižánrový klub – zahraniční i domácí scéna
  • Futurum music bar – především české hudební kapely

Interakce uživatelů se stránkou

Z níže uvedené tabulky je vidět, že klub Roxy má nejvíce fanoušků (viz. metrika „To se mi líbí“). To je dáno pravděpodobně tím, že klub často uvádí známé zahraniční producenty, na které chodí velký počet návštěvníků. Na druhé straně spektra počtu fanoušků je klub Futurum, který se soustředí na méně navštěvovaná hudební tělesa. Zbytek klubů má počet fanoušků přibližně stejný.

Tato čísla jsou ovšem mnohem zajímavější v porovnání s další metrikou „Mluví o tom“, která označuje, kolik uživatelů s danou stránkou v poslední době nějakým způsobem interagovalo. Poměr dvou výše uvedených dvou hodnot pak naznačuje, jak často se příspěvky dané stránky zobrazují fanouškům v jejich přehledu novinek (čím vyšší číslo, tím méně často).

MeetFactory Lucerna Roxy Akropolis Futurum
To se mi líbí 9317 9868 19085 8296 2759
Mluví o tom 318 112 1289 140 42
Poměr 29,6 88,1 14,8 59,3 65,7
Stáří stránky (měsíce) 136 25 27 35 34

Je tak vidět, že například klub Lucerna má sice poměrně vysoký počet fanoušků, ale díky tomu, že se stránkou její fanoušci příliš neinteragují, nejsou jim pak příspěvky příliš často zobrazovány.

Průběh v čase

V další tabulce můžeme vidět jak se v průběhu měřeného intervalu měnily hodnoty „To se mi líbí“a „Mluví o tom“. Křivka grafů je poměrná vůči hodnotám související stránky a absolutní hodnoty daných klubů tedy nelze srovnávat. Je ovšem možné sledovat, jak se určité akce provedené správcem stránky projeví na uživatelské interakci. Žádné konkrétní akce související s rapidním nárůstem či poklesem hodnot se mi však bohužel nepodařilo objevit.

 

Fotografie a obrázky

Sledované stránky různým způsobem pracují s obrazovým materiálem. Monitoroval jsem, jak správci dokážou využít možnosti měnit grafické záhlaví stránky (tzv. Cover), kolik vkládají fotek z akcí a kolik vkládají obrázků na zeď.

Cover

Záhlaví stránky je využíváno různými způsoby. Zatímco MeetFactory a Akropolis zde vyobrazují vnitřní či vnější vzhled klubu, Lucerna a Roxy tento prostor využívají pro propagaci nadcházejících událostí. Klub Futurum dosud žádný Cover nepoužívá.

Pro získávání zpětné vazby fanoušků jistě není na škodu záhlaví stránky občas měnit. To samo o sobě však samozřejmě interakci uživatelů nezajišťuje. Podle mého názoru je vhodné vkládat obsah, který je určitým způsobem exkluzivní či aktuální.

MeetFactory Lucerna Roxy Akropolis Futurum
Použití Fotka interiéru Fotka kapely Leták na akci Fotka exteriéru
Počet změn 0 4 6 0
Interakce 19 / 2 / 0 44 / 13 / 4
Počet interakcí 0 21 61 0

Tabulka pak ukazuje, že opakované vkládání Coveru zvyšuje uživatelskou interakci (počty různých interakcí jsou rozepsány v závorce v pořadí To se mi líbí, komentující uživatelé, sdílení).

Fotky z akcí

Pro kluby je vhodné pořizovat fotografie z probíhajících událostí a ty pak umisťovat na FB stránku. To opět umožňuje uživatelům se stránkou více interagovat, v tomto případě navíc i označovat určité osoby, což může na stránku přivést nové návštěvníky.

MeetFactory Lucerna Roxy Akropolis Futurum
četnost Z každé větší akce občas občas

Je však poněkud obtížné nějakým způsobem porovnávat tuto aktivitu napříč sledovanými kluby, protože četnost pořizování fotografií se zpravidla odvíjí i od četnosti konání událostí. Proto uvádím pouze hrubý přehled toho, jak k uveřejňování fotografií jednotlivé kluby přistupují. Dá se ale jistě prohlásit, že pro stránku klubu je výhodnější fanouškům fotky poskytovat.

Fotky na zdi

Poslední sledovanou metrikou týkající se obrázků bylo vkládání fotek na zeď. K této aktivitě opět kluby přistupují různě. Některé kluby vkládají fotky interpretů, jiné zde uveřejňují program na další měsíc, další pak novinky z daného místa.

MeetFactory Lucerna Roxy Akropolis Futurum
Celkový počet 84 30 58 144 14
Počet nových 3 3 6 5 2
Interakce 127 / 4 / 1 12 / 2 / 0 89 / 12 / 5 40 / 2 / 3 7 / 1 / 1
Počet interakcí 132 14 106 45 9
Nových / Interakcí 0,02 0,21 0,06 0,11 0,22

Během doby sledování nebylo příliš mnoho fotek na zeď umístěno, přesto některé z nich zajistili stránce vysoký počet interakcí. V tabulce kromě dalších hodnot uvádím právě počet nahraných fotek, počet interakcí s nimi a nakonec poměr těchto čísel. Z toho je vidět, že jednoznačně nejlépe si vedl klub MeetFactory. Vysoký počet interakcí zde byl zajištěn hlavně díky jedné fotografii ukazující zcela nový prostor klubu, umožňující konání venkovních akcí. To je ostatně i dobrý příklad výše uvedeného požadavku na exkluzivitu obsahu.

 

Dohledatelnost stránky

Dalším zkoumaným aspektem stránek bylo, jak jsou dostupné a dohledatelné z okolního webu. Zjišťoval jsem, zda a jak mají oficiální webové stránky klubu vyřešené odkazy na svojí FB stránku, i jak je toto řešeno v opačném směru. Dále jsem kontroloval, zda FB stránky mají nastaveno krátké URL, zda jsou snadno dosažitelné pomocí FB vyhledávání. Nakonec jsem se snažil zjistit jestli jsou FB stránky nějakým způsobem propojené se službami FoursquareTwitter.

Propojení s oficiálním webem

Následující tabulka ukazuje, jak do sebe mají oficiální weby klubů integrovány některé FB social pluginy. Nejhůře z toho vychází kluby Roxy a Akropolis, které obsahují pouze nezřetelný textový odkaz na FB stránku. Web klubu Lucerna jako jediný pracuje s pluginem, který umožňuje nejen dát stránce To se mi líbí, ale obsahuje i odkaz na FB stránku a též ukazuje uživateli novinky z FB. Snad je jen možná nevhodně umístěn v nižší části stránky. Každopádně si tento klub společně s Futurum nevedou špatně, protože umožňují uživatelům sdílet na zeď odkaz na každou jednotlivou podstránku webu. To se v oblastí klubů zdá jako dobré řešení, protože tak lze sdílet odkaz na konkrétní akci, namísto pouhého odkazu na titulní stranu, jak je tomu v případě klubu MeetFactory.

MeetFactory Lucerna Roxy Akropolis Futurum
Odkaz na FB Malá FB ikona Obsažen v Social pluginu Nezřetelný textový odkaz Nezřetelný textový odkaz Výrazný textový odkaz
To se mí líbí Ano Obsažen v Social pluginu
Social plugin Ano
Sdílení Odkaz na titulní stránku jako Zprávu Odkaz každé podstránky na svojí či cizí Zeď nebo jako Zprávu Odkaz každé podstránky na svojí či cizí Zeď nebo jako Zprávu

Dále jsem sledoval, zda je na FB stránce klubu uveden odkaz na příslušnou oficiální webovou stránku. A v případě že ano, tak zda je umístěn už přímo v informačním poli na titulní stránce, nebo je uveden až na samostatné stránce O mně.

Je jistě škoda nezobrazit tento odkaz již na titulní stránce, zvlášť když je tam pro něj vytvořené speciální místo. I tak zde většina zkoumaných stránek svůj odkaz uveden nemá.

MeetFactory Lucerna Roxy Akropolis Futurum
Umístění odkazu O mně Titulní strana Titulní strana, neklikatelný O mně O mně

 

Krátké URL, vyhledávání

Každá stránka si může zvolit unikátní uživatelské jméno, díky čemuž získá krátkou adresu ve tvaru www.facebook.com/jméno. Moje domněnka je, že i díky tomu je pak stránka lépe vyhledatelná pomocí FB vyhledávání, ačkoliv hlavní podíl na tom má jistě samotný název stránky. Nicméně jsem zkoušel stránku vyhledat pomocí zadání několika počátečních písmen názvu klubu a to v případě, že jsem nebyl jejich fanouškem (což by vyhledávání podstatně ovlivnilo).

Zjištěné informace jsou následující. Krátký tvar URL mají všechny stránky kromě klubu Roxy. V mém testu vyhledatelnosti si pak vedli všechny sledované stránky dobře. Při zkoušení jiných uživatelů se však výsledky zásadním způsobem lišily.

MeetFactory Lucerna Roxy Akropolis Futurum
Krátké URL Ano Ano Ne Ano Ano
Vyhledatelnost OK OK OK OK OK

I přes zkoumání různých možností jsem nakonec došel k závěru, že v tomto ohledu se FB chová velmi chaoticky a zjištěný výsledek není obecně platný.

Propojení s dalšími službami

Sledované kluby částečně fungují i na jiných sociálních sítích. MeetFactory a Futurum používají službu Foursquare, což mimo jiné umožňuje na stránkách FB zobrazovat informaci o počtu lidí, kteří v daném klubu provedli check-in. Co se týká služby Twitter, tři kluby takový účet mají, ovšem nemají ho propojený s FB. To by sice znamenalo, že všechny příspěvky z Twitteru budou automaticky přeposílány rovnou na FB, ovšem dle některých názorů takovýto přístup nemusí působit na uživatele dobře, protože pak mohou získat pocit, že příspěvky na FB jsou jen jakési méně exkluzivní kopie dat.

MeetFactory Lucerna Roxy Akropolis Futurum
Foursquare Ano Ne Ne Ne Ano
Počet check-inů 1683 332
Twitter účet Ano Ano Ano Ano
Twitter propojen s FB

 

Události

Pozvánky na události jsou důležitou hybnou silou celého FB, tím spíše pak u stránek hudebních klubů. Je sice opět trochu zavádějící srovnávat, kolik který klub založil FB událostí, nicméně nelze popřít, že v klubech se velmi často něco děje a z hlediska zvýšení návštěvnosti stránky i klubu samotného tak není žádný pádný důvod, proč by pro každou z reálných událostí neměla být založena i událost virtuální.

Pro vyhledávání akcí je též vhodné, aby v sobě měla pozvánka obsaženou informaci o místě konání pomocí odkazu na FB stránku klubu. Často je toto totiž uvedeno pouze obyčejným textem, namísto toho, aby akce byla přímo přiřazená k danému klubu a tím i k adrese.

MeetFactory Lucerna Roxy Akropolis Futurum
Počet vytvořených 10 1 17 0 2
Počet přiřazených 7 1 1 0 2

V tabulce je vidět, kolik bylo během monitoringu v kterém klubu založeno událostí a dále kolik z nich mělo uvedeno místo konání pomocí odkazu. Nejlépe si vedl klub MeetFactory, který uvedl místo konání pomocí odkazu u nadpoloviční většiny svých pozvánek. Naopak nejhůře je na tom Palác Akropolis, který vůbec žádnou pozvánku na svojí akci na FB nezaložil.

 

Příspěvky

Dle očekávání se většina příspěvků týká nadcházejících akcí. Některé jsou pouze textové, jiné obsahují dodatečné informace k umělci nebo související video.

MeetFactory Lucerna Roxy Akropolis Futurum
Počet příspěvků 53 50 132 49 19
Příspěvků od ostatních 38 25 41 36 8

Tabulka níže ukazuje počty příspěvků vložených správcem stránky a dále příspěvků vložených uživateli (plus ty, v nichž je stránka označena). Vidíme tedy již poněkolikáté, že nejvyšší čísla se objevují u klubu Roxy, naopak nejnižší u stránky klubu Futurum.

 

Celkový dojem

Nyní bych rád shrnul celkový dojem z jednotlivých FB stránek. Kromě slovního komentáře uvádím i subjektivní hodnocení pomocí známek, které fungují podobně jako ve škole.

Dojem Známka
MeetFactory FB stránka je spravována poměrně dobrým způsobem. Má slušný počet fanoušků a i přestože se kromě vkládání nových příspěvků příliš nesnaží s fanoušky interagovat, poměr interakce směrem od uživatelů je vysoký. Stránka dokáže dobře naplnit potenciál z hlediska informování uživatelů o plánovaných akcích. Díky tomu, že MeetFacotry je zároveň i galerie a rezidenční prostor, nachází se mezi komentáři i další zajímavé související informace, které se nutně nemusí týkat provozu klubu. I díky tomuto působí stránka živě. 1
Lucerna Stránka klubu Lucerna je též spravována poměrně dobře. Správci se snaží informovat o plánovaných akcích i hodně dopředu a kontinuálně dodávat uživatelům propagační sdělení tohoto typu. Plánované akce jsou rovněž propagovány pomocí aktualizovaného Coveru, což působí svěžím dojmem. Správci se sice snaží o zpětnou interakci směrem k uživatelům, ale i přesto má stránka dosti špatný poměr počtu fanoušků vs. počet interakcí. Stránka je kvalitně propojena s oficiálním webem. 2
Roxy Správci stránky klubu Roxy si počínají velmi dobře. Vkládají takový obsah, který je pro uživatele zajímavý, díky čemuž dochází k časté interakci. Příspěvky a otázky uživatelů nejsou přehlíženy a je na ně svižně reagováno. Stránka má zdaleka nejvíce fanoušků a dokáže si jejich pozornost dlouhodobě udržet. Stejně jako Lucerna, využívá Roxy Coveru jako prostoru k propagací událostí. To vše dohromady vytváří dojem klubu, kde se něco děje a stojí za to tam být. 1
Akropolis FB stránka je spravována poměrně dobře. Většinu příspěvků tvoří pozvánky na akce. Ty jsou ve většině případů spojené s odkazem na YouTube, což umožňuje uživateli snadno zjistit přibližné zaměření události. Jsou uváděny i různé články o vystupujících interpretech. Stránka tak působí nejen živě, ale i jako dobrý zdroj informací o hudební scéně. 2
Futurum Správci stránky Futurum moc kvalitní práci neodvádí. Neobjevuje se zde mnoho nového obsahu, díky čemuž stránka působí velmi mrtvě a neaktuálně. Pravděpodobně i to může být důvodem, proč stránka nemá příliš mnoho fanoušků ani získaných interakcí. 4

Doporučení

Nakonec uvádím krátké doporučení, jak by se každá ze stránek dala vylepšit.

Doporučení
MeetFactory Zde není mnoho co zlepšovat. Snad jedině zapracovat na lepším začlenění FB stránky do oficiálních webových stránek či zkusit experimentovat se změnou Coveru.
Lucerna Stránce chybí především počet uživatelských interakcí. Pomoci by mohlo častější vkládání obrazového materiálu (např. fotek z koncertů) a vytváření FB událostí pro plánované akce.
Roxy Zde též není příliš nutné měnit stávající strategii. Na škodu by nebylo přiřadit stránce krátké URL a lépe začlenit FB stránku do oficiálního webu.
Akropolis Stránce schází uživatelské interakce. Správci by měli více reagovat na příspěvky uživatelů. Nyní se tak děje většinou pouze při přímo položené otázce. Pomoci by mohlo i propagování akce dříve než jen v den jejího konání. Nakonec bych doporučil častěji vytvářet události.
Futurum Vzhledem k tomu, že moc nového obsahu na stránce nevzniká, bylo by dobré začít častějším vkládáním příspěvků o plánovaných koncertech.

Leave a Reply

(Spamcheck Enabled)